QUESTION - #1 - HOW IS IT MADE ? VI

q01_cover_sur-titre: 
Phần 1
vi
q02_cover_titre: 
Hennessy Paradis Imperial được tinh chế như thế nào ?
q03_cover_description: 
Hennessy Paradis Imperial ấp ủ nghệ thuật tinh tế và hành trình chinh phục đỉnh cao tinh hoa không ngừng của 8 thế hệ Bậc thầy Pha chế Rượu đến từ gia tộc Fillioux.
q04_quote_description: 
Hennessy Paradis Imperial, một sự kết hợp bất ngờ giữa thời gian và độ tinh tế, được ra đời từ kỹ nghệ tinh chọn của Bậc thầy Pha chế.
q05_paragraphe1_titre: 
8 THẾ HỆ BẬC THẦY PHA CHẾ RƯỢU
q07_paragraphe1_image: 
q08_paragraphe2_titre: 
QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN, Ủ RƯỢU VÀ PHA CHẾ TINH TẾ
q09_paragraphe2_description: 

Xác định và nuôi dưỡng tiềm năng tinh hoa trong các loại eaux-de-vie đòi hỏi kiến thức chuyên môn tối thượng cũng như tài năng. 

Kỹ nghệ của Bậc thầy Pha chế Rượu cũng bao gồm việc xác định điều kiện ủ tối ưu nhất, tạo điều kiện cho eaux-de-vie đạt đến sự thanh nhã tuyệt đỉnh của mình, thời khắc quyết định nhưng lại thoáng qua, khi eaux-de-vie chạm đến đỉnh cao tinh hoa của mình. 

q11_paragraphe2_image: 
The rare Hennessy Paradis Imperial cognac blend is best tasted and enjoyed neat, at room temperature, in a tulip-shaped crystal glass.
q16_menu_sur-titre: 
Rượu được tinh chế như thế nào ?
q18_menu_description: 
Hennessy Paradis Imperial ấp ủ nghệ thuật tinh tế và hành trình chinh phục đỉnh cao tinh hoa không ngừng của những Bậc thấy Pha chế Hennessy.
q19_url_relative: 
Ruou-duoc-tinh-che-nhu-the-nao
q20_meta_title: 
Khám phá Quá trình Tinh chế của Cognac Hennessy Paradis Imperial
q21_meta_description: 
Khám phá quy trình tinh chế của loại cognac quý hiếm Hennessy Paradis Impérial với kỹ nghệ lưu truyền trong suốt 7 thế hệ Bậc thầy Pha chế.
q22_meta_facebook_image: 
q06_paragraphe1_texte: 

Hennessy Paradis Imperial là tác phẩm mới nhất được Bậc thầy Pha chế Rượu Yann Fillioux cho gia nhập vào bộ sưu tập thường trực của Hennessy. Sản phẩm ấp ủ nghệ thuật tinh tuý và thành quả từ hành trình tìm kiếm không ngừng những loại eau-de-vie thượng hạng nhất trong suốt 8 thế hệ Bậc thầy Pha chế của gia tộc Fillioux.

index: 
1
q24_url_video_youtube: 
VefUxaBdk7o
q25_thumnail_video: 
q26_video_preview: 
q27_background_star: 
q11_paragraphe2_image_min: