QUESTION - #3 - HOW MUCH IS IT ? VI

q01_cover_sur-titre: 
Phần 3
vi
q02_cover_titre: 
Hennessy Paradis Impérial có giá trị như thế nào ?
q03_cover_description: 
Giá trị của Hennessy Paradis Impérial là phản ảnh cho độ hiếm của các loại eau-de-vie làm nên rượu.
q04_quote_description: 
Giá trị của Hennessy Paradis Impérial là phản ảnh của tài năng cảm thụ vô giá được lưu truyền trong suốt bảy thế hệ bậc thầy pha chế.
q05_paragraphe1_titre: 
GIÁ TRỊ ĐI ĐÔI CÙNG ĐỘ HIẾM
q07_paragraphe1_image: 
q08_paragraphe2_titre: 
Chỉ 10 trong số 10 000
q09_paragraphe2_description: 

Các loại eau-de-vie từ một số vụ thu hoạch, được đánh giá đạt tiêu chuẩn để một ngày nào đó, được hoà quyện trong chế phẩm trên là vô cùng hiếm có: chỉ 10 trong số 10 000.

Xác định và nuôi dưỡng tiềm năng tinh hoa trong các loại eaux-de-vie đòi hỏi kiến thức chuyên môn tối thượng cũng như tài năng. 

q11_paragraphe2_image: 
Chế phẩm quý hiếm mà Hennessy Paradis Impérial mang lại chứa một trong số các loại eau-de-vie quý hiếm nhất trong bộ sưu tập của gia tộc Hennessy, được các Bậc thầy Pha chế xác định và nuôi dưỡng đến tinh hoa.
q16_menu_sur-titre: 
Rượu có giá trị như thế nào ?
q18_menu_description: 
Giá trị của Hennessy Paradis Impérial là phản ảnh cho độ hiếm của các loại eau-de-vie làm nên rượu.
q19_url_relative: 
gia-cua-ruou-nhu-the-nao
q20_meta_title: 
Giá của rượu như thế nào ?
q21_meta_description: 
Giá trị của Hennessy Paradis Impérial là phản ảnh cho độ hiếm của các loại eaux-de-vie làm nên rượu, cũng như việc nuôi dưỡng tinh hoa của chúng đòi hỏi kiến thức chuyên môn.
q22_meta_facebook_image: 
q06_paragraphe1_texte: 

Giá trị của Hennessy Paradis Impérial là phản ảnh cho độ hiếm của các loại eaux-de-vie làm nên rượu: một số loại eau-de-vie quý hiếm nhất trong bộ sưu tập của gia tộc Hennessy. 

index: 
3
q24_url_video_youtube: 
0hQ3HosiuFY
q25_thumnail_video: 
q26_video_preview: 
q27_background_star: 
q11_paragraphe2_image_min: